• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  revolute joint

  Giải thích VN: Múi nối của ống trong đó các đầu nối của ống bị cong theo chiều lên [[xuống. ]]

  Giải thích EN: A pipe joint in which the ends of the pipes are curled downward and backward.Robotics. a joint based on a pin and having only one degree of freedom.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X