• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolted joint

  Giải thích VN: Phần nối 2 hay nhiều bộ phận bằng bu [[lông. ]]

  Giải thích EN: A connection of two or more structural parts by means of threaded bolts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X