• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deodorization
  deodorize
  deodorizing

  Giải thích VN: Một quy trình loại bỏ các chất tạo mùi trong một sản [[phẩm. ]]

  Giải thích EN: Any process for eliminating odor-creating substances from a product.

  odor proof
  odour proof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X