• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  state space

  Giải thích VN: Tất cả các giá trị thể cho vector tính trạng của một hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: All the possible values for the state vector of a system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X