• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dry drilling

  Giải thích VN: Hoạt động khoan trong đó luồng khí dùng thay cho luồng chất [[lưu. ]]

  Giải thích EN: Any drilling operation in which a current of air or gas is used instead of fluid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X