• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  skeleton

  Giải thích VN: Sườn, khung của một tòa nhà hoặc của các kết cấu [[khác. ]]

  Giải thích EN: The framework of a building or other structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X