• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bayrib
  chassis
  khung sườn xe
  chassis frame
  frame
  khung sườn chính bằng ống
  tubular backbone frame
  khung sườn xe
  chassis frame
  tường khung sườn
  frame wall
  framework
  khung sườn tường chèn (sườn gỗ chèn gạch)
  wall framework
  grating
  lattice
  nerve
  truss
  trussing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X