• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  design rules checking

  Giải thích VN: Hệ thống vi tính hóa được sử dụng trong sản xuất để kiểm tra sự phá vỡ dung sai cho phép [[lỗi. ]]

  Giải thích EN: A computerized system used in manufacturing to check for tolerance violations and errors.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X