• Thông dụng

  Động từ.

  To lead; to guide; to conduct.
  dưới sự lãnh đạo của người nào
  to be under the leadership of someone.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boss
  lead
  leader
  nhân vật lãnh đạo
  leader character
  leadership
  nhân lãnh đạo
  individual leadership

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X