• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamic scheduling

  Giải thích VN: quá trình đưa kế hoạch chuyển đổi trong thời gian thực tế để đạt mục tiêu hoạt [[động. ]]

  Giải thích EN: The process of providing a changing schedule in real-time to meet operating objectives.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X