• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drying oven

  Giải thích VN: Một thiết bị kín để làm khô một nhiệt độ [[thấp. ]]

  Giải thích EN: An enclosed structure in which material is dried with relatively low temperatures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X