• Thông dụng

  Tính từ
  deep-set; sunken (eyes)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concave
  dished
  groove
  hollow
  recess
  reentrant

  Giải thích VN: tả một vật một hay nhiều phần hướng vào [[trong. ]]

  Giải thích EN: Describing an object that has one or more sections pointing inward.

  sunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X