• Thông dụng

  Động từ.

  To blow in.
  gió lùa vào cửa sổ
  the wind blows in at the window.
  To drive.
  lùa súc vật lại
  to round up the cattle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X