• Thông dụng

  Danh từ.
  mobile; ambulatory.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  liquid
  mobile
  bình cứa hỏa lưu động
  mobile fire extinguisher
  giàn giáo lưu động
  mobile scaffolding
  nhà lưu động
  mobile building
  nhà lưu động
  mobile home
  nhà máy bêtông lưu động
  mobile concrete plant
  nhà xe lưu động
  mobile home
  văn phòng lưu động
  mobile site office
  vốn lưu động
  mobile capital
  đài lưu động
  mobile station
  motive
  movable
  vốn lưu động
  movable capital
  moving
  băng tích lưu động
  moving moraine
  roving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X