• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  motion sequence programming

  Giải thích VN: Một chuỗi hoạt động qua đó một robot hay một máy được hướng dẫn từ một người điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: The sequence of motions by which a robot or machine is guided from a controller.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X