• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  floor light

  Giải thích VN: Ô kính gắn dưới sàn cho phép soi sáng phòng từ một vị trí thấp [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A window embedded in a floor that can be walked on and that allows light into a room from below.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X