• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air scuttle
  air vent
  van lỗ thông hơi
  air vent valve
  air-hole
  air-relief cock
  air-scuttle
  breather
  lỗ thông hơi cacte
  crankcase breather
  by-pass pit
  cold pit
  louvre or US louver
  port
  lỗ thông hơi nước
  steam port
  scuffle, air
  trap
  vent
  lỗ thông hơi thùng chứa
  tank vent
  lỗ thông hơi trên nóc
  ridge vent
  van lỗ thông hơi
  air vent valve
  vent hole
  ventilation aperture
  ventilation slot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X