• Thông dụng

  Roof-top, top.
  Nóc nhà
  The top (ridge) of a house roof.
  Nóc tủ
  A wardrobe top.
  (đặt trước dt, chỉ một đơn vị nhà)
  Ba nóc nhà
  Tree houses.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crest
  knot
  meniscus
  ridge
  roof
  targa top (detachable sun roof)

  Giải thích VN: phần nóc thể bỏ ra được đặt trên đầu hàng ghế trước.

  top

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X