• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  overcoating

  Giải thích VN: Một lớp sơn phủ hoặc một lớp vật liệu bảo vệ khác được phủ thêm lên một bề mặt. Tham khảo: [[OVERCOAT. ]]

  Giải thích EN: An added coat of paint or other protective material. Also, overcoat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X