• Thông dụng

  Danh từ.

  Promise; engagement; word.
  Tôi không tin vào những lời hứa của ta
  I have no faith in her promises.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X