• Thông dụng

  Động từ
  (of wound) to heal; to skin over

  Tính từ

  Continuous; successive
  năm ngày liền
  five days running
  At once; immediately; directly
  nói xong đi liền
  to leave immediatly after speaking
  one-piece, overalls
  áo liền quần
  one-piece suits, overalls

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  running
  dụng cụ đo liên tục
  running meter
  liên tựa
  running title
  liên tựa trên
  running heading
  liên tựa đới
  running footing
  văn bản liên tục
  running text

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X