• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  case
  không nhạy theo loại chữ
  case insensitive
  không phụ thuộc loại chữ
  case independent
  ngôn ngữ nhạy loại chữ
  case-sensitive language
  nhạy loại chữ
  case sensitive
  tính nhạy loại chữ
  case sensitivity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X