• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cobalt-molybdate desulfurization

  Giải thích VN: Một quy trình sử dụng côban như xúc tác để loại sunfua ra khỏi [[dầu. ]]

  Giải thích EN: A process using cobalt-molybdate as a catalyst to desulfurize petroleum.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X