• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air blast
  air draught
  air flow
  luồng gió hút
  intake air flow
  luồng gió lạnh
  refrigerating air flow
  tốc độ luồng gió
  rate of air flow
  tốc độ luồng gió làm lạnh
  rate of coolant air flow
  tốc độ luồng gió lạnh cần thiết
  rate of coolant air flow
  air-jet
  blast
  draft
  luồng gió tự nhiên
  natural draft
  draught
  bộ phân luồng gió
  draught diverter
  cửa chặn luồng gió
  draught stop (drafstop)
  luồng gió tự nhiên
  natural draught
  indraft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X