• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  compass roof

  Giải thích VN: Một mái trên đó cấu trúc kèo tương tự như một vòm [[cuốn. ]]

  Giải thích EN: A roof in which each truss is applied similarly to an arch.

  curb roof

  Giải thích VN: Một mái dốc với hai sườn dốc hai [[bên. ]]

  Giải thích EN: A pitched roof with a double slope on each side.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X