• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  eaves

  Giải thích VN: Phần mái nhô ra thấp hơn phía ngoài tường xây của một tòa nhà hay cấu [[trúc. ]]

  Giải thích EN: The lower projection of a roof beyond the face of constructed walls of a building or structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X