• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  telethermometer

  Giải thích VN: nhiệt kế thể truyền dữ liệu thu được đến vị trí điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: A thermometer that transmits its data readout to a remote location.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X