• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  producer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  generator
  máy Kipp (máy sinh khí)
  kipp generator
  máy sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh hơi
  vapor generator
  máy sinh hơi
  vapour generator
  máy sinh hơi nước liên tục
  once-through steam generator (OTSG)
  máy sinh hơi nước liên tục
  OTSG (once-through steam generator)
  máy sinh khí
  gas generator
  máy sinh khí axetylen
  acetylene generator
  máy sinh khói
  smoke generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X