• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  acetylenic
  acetylene
  máy sinh axetylen
  acetylene generator

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acetylene
  áp suất axetylen
  acetylene pressure
  bình axetylen
  acetylene cylinder
  bình axetylen (hàn hơi)
  acetylene cylinder
  bình chứa axêtylen
  acetylene cylinder
  bộ điều chỉnh áp suất axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene regulator
  khí axetylen
  acetylene gas
  phát axetylen
  acetylene generator
  sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh khí axetylen
  acetylene generator
  mỏ cắt axetylen
  acetylene cutter
  mỏ hàn axetylen
  acetylene blowpipe
  mỏ hàn axetylen
  acetylene burner
  mũi cắt axetylen
  acetylene cutter
  ngọn lửa axetylen
  acetylene flame
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene gas generating plant
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene generator station
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene producing plant
  ống dẫn axetylen
  acetylene line
  ống mềm dẫn axetylen
  acetylene hose
  sự hàn bằng axetylen
  acetylene welding
  sự hàn dùng khí axetylen
  acetylene welding
  sự sinh khí axetylen
  acetylene generation
  trạm axetylen
  acetylene plant
  van axetylen
  acetylene valve
  đèn khí axetylen
  acetylene burner
  độ axetylen
  acetylene excess

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X