• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  privacy

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  access code
  truy nhập dịch vụ
  Services Access Code (SAC)
  truy nhập nhà khai thác
  Carrier Access Code (CAC)
  truy nhập tối thiểu
  minimum-access code
  truy nhập UPT
  UPT Access Code (UPTAC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X