• Thông dụng

  Use as pretext, pretext.
  Mượn cớ nhà việc để nghỉ học
  To use the pretext of a family business to be absent from school, to stay away from school on pretext of a family business.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X