• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  race
  roller path
  roller track
  rolling surface
  running surface
  runway

  Giải thích VN: Một mặt lát được bố trí trên một tấm tông, thường trong các panen di chuyển [[được. ]]

  Giải thích EN: The pavement applied over a concrete slab, often in removable panels..

  surface of rolling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X