• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sole plate or soleplate

  Giải thích VN: Phần bề mặt của một mặt bằng trên đó khung nhà được dựng [[lên. ]]

  Giải thích EN: The lower surface of the body of a plane or plate upon which studding is erected. Also, SHOE, SOLE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X