• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  back edge
  backside
  flank

  Giải thích VN: Một mặt của một vật nào đó; cách sử dụng đặc biệt: mặt ngoài của đường vận [[chuyển. ]]

  Giải thích EN: The side of something; specific uses include: the outer edge of a carriageway..

  heel
  rear
  rearward
  reverse
  reverse side
  trailing edge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X