• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  surface of translation
  đường sinh của một mặt tịnh tiến
  generator of a surface of translation
  đường sinh của một mặt tịnh tiến
  generator or a surface of translation
  translation of axes
  translation surface
  vỏ mặt tịnh tiến
  translation-surface shell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X