• Thông dụng

  I, me.
  Mỗ đây con nhà gia giáo
  I here am of a good family breeding.
  What's-his (-her, -its) -name, what -d' you call-him (-her, -it...).
  Ông mỗ mỗ
  What's-his-name live in what's-its-name.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X