• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pressure level
  máy đo mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPLM)
  mức áp suất âm (thanh)
  sound pressure level
  mức áp suất âm thanh
  sound pressure level
  mức áp suất âm thanh
  Sound Pressure Level (SPL)
  mức áp suất âm thanh octa
  octave sound-pressure level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X