• Thông dụng

  Some.
  Anh ta bây giờ sống một nơi nào đó Tây nguyên
  He is now living at some place in the Western Plateau.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  some

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X