• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  orthotropic deck

  Giải thích VN: Sàn hoặc nền cầu độ cứng đáng kể theo hướng nhịp cầu hơn theo hướng vuông góc với nhịp [[cầu. ]]

  Giải thích EN: A floor or bridge deck notably stiffer in the direction of the span than in the direction perpendicular to the span.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X