• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  permanent magnet

  Giải thích VN: Các thanh hợp kim từ hóa lâu [[dài. ]]

  loa nam châm vĩnh cửu
  permanent-magnet loudspeaker
  rơle nam châm vĩnh cửu
  permanent magnet relay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X