• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  advanced language
  high level language
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ phỏng
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  High Level Language (HLL)
  High Order Language (HOL)
  high-level language
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ phỏng
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  high-level language (HLL)
  high-order language

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X