• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  daze
  glist
  isinglass
  isinglass stone
  Acrylic

  Giải thích VN: Khoáng chất hơi trong, kết thành tinh thể thể tách rời ra từng mỏng, dùng để cách điện như chất điện môi bộ tụ điện, đặc biệt thể chịu được nhiệt độ [[cao. ]]

  bột mica
  mica powder
  dao cắt mica
  mica undercutter
  mica
  mica foil
  mica chẻ mạch
  block mica
  mica chẻ tách
  block mica
  mica giòn
  brittle mica
  mica hổ phách
  amber mica
  mica lithi
  lithium mica
  mica litium
  lithium mica
  mica lớp
  shell mica
  mica thường
  common mica
  mica trắng
  muscovite mica
  mica trắng
  potash mica
  mica trắng
  white mica
  mica trắng, mutcovit
  muscovite mica
  mica uran
  uran-mica
  mica đen
  black mica
  nón mica
  mica cone
  phễu mica
  mica cone
  sa thạch mica
  mica sandstone
  sơn mica
  mica paint
  sơn mica màu ngọc
  pearl-mica paint
  sơn mica ngọc pha
  crystal-pearl mica paint
  sự cắt mica sâu
  undercut mica
  tấm mica
  mica flake
  tấm mica
  mica sheet
  tấm mica
  sheet mica
  thuốc màu mica
  mica paint
  tụ bạc-mica
  silver mica capacitor
  tụ chất điện môi mica
  mica dielectric capacitor
  tụ điện mica
  mica capacitor
  tụ điện mica mạ kim loại
  metalized mica capacitor
  tụ điện mica mạ kim loại
  metallized mica capacitor
  urani dạng mica
  uranium mica
  vòng mica chữ V
  mica cone
  đá phiến mica
  mica schist
  đá phiến mica
  mica slate
  micaceous
  cát kết mica
  micaceous sand-stone
  cấu trúc dạng mica
  micaceous structure
  sơn mica kim loại
  micaceous iron (mio) paint
  sơn sắt oxit chứa mica
  micaceous iron oxide paint
  sơn sắt oxit chứa mica
  micaceous iron oxyde paint
  đá phiến mica
  micaceous schist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X