• Thông dụng

  Tính từ.

  Sweet.
  phê của tôi ngọt quá
  My coffee is too sweet.
  Sugary; sweet (words).
  nói ngọt với người nào
  to say sweet nothings to someone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X