• Thông dụng

  Cũng như nghiêm nhặt Very strict, very stringent.
  Lệnh thiết quân luật thi hành rất nghiêm ngặt
  The martial law was enforced in avery strict manner.
  Canh phòng nghiêm ngặt
  To take very stringent security precautions.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  strict

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rigorous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X