• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  detonics

  Giải thích VN: Lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới ngòi nổ cách thức dùng chất [[nổ. ]]

  Giải thích EN: The field of study of concerned with detonating and the performance of explosives.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X