• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baroscope

  Giải thích VN: Thiết bị ghi sự thay đổi của áp suất không [[khí. ]]

  Giải thích EN: An instrument that shows changes in the pressure of the atmosphere.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X