• Thông dụng

  Link forefingers (in sign of a contract agreed upon).
  Ngoặc tay thi đua làm xong việc trước thời hạn
  To link forefingers and emulate one another in completing one's work before schedule.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X