• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  user group
  nhóm (người) sử dụng giới hạn
  closed user group
  nhóm người sử dụng giới hạn
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng kín
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng kín
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng kín hai bên
  BCUG (bilateralclosed user group)
  nhóm người sử dụng kín hai bên
  bilateral closed user group (BCUG)
  nhóm người sử dụng tới hạn
  CUG (closeduser group)
  nhóm người sử dụng đóng
  closed user group (CUG)
  nhóm người sử dụng đóng
  CUG (closeduser group)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X