• Thông dụng

  At the very moment, at the right instant.
  Đến chơi ai nhằm lúc người ta nhà
  To call at someone at the very moment he is in.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X