• Thông dụng

  Drag out indefinitely.
  Công việc nhằng nhẵng
  An indefinitely dragged out job.
  Hang on to (somebody).
  Thằng theo mẹ nhằng nhẵng
  The little boy hangs on to his mohter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X